เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   15 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมร่วมสมัย
สู่ศูนย์กลาง “ล้านนาสร้างสรรค์” (Creative Lanna)
พร้อมเปิดตัวคลังความรู้ล้านนา https://creativelanna.cmu.ac.th

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 510)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.