เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   06 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนเยาวชนผู้พิการให้มีโอกาสทางการศึกษา จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย พร้อมตั้งงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และชมรมเพื่อนผู้พิการ ที่เพื่อนๆ นักศึกษาจะคอยดูแลกัน

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 503)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.