เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   18 สิงหาคม 2562

นโยบายเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคล (HR Transformation) ของ มช.
และการรับสมัครอาจารย์และนักวิจัยพันธุ์ใหม่ (Active Recruitment) ตำแหน่งทางวิชาการ และวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 594)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.