เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   04 สิงหาคม 2562

มช. พัฒนาคลินิกไผ่ล้อม สู่อาคารบริการสุขภาพและสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นอาคาร 3 ชั้น 4,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่การแพทย์ครบวงจร
เพิ่มบริการด้านกายภาพบำบัด บริการทางทันตกรรม และเภสัชกรรม

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 130)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.