เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   28 กรกฎาคม 2562

CMU-Carelicious ตัวแบบระบบทางการค้าออนไลน์
ยกระดับการเรียนการสอน มุ่งสู่ยุคสมัย Digital Transformation

โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 487)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.