เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   21 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมใจ “สวมหมวกนิรภัย 100%” ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เริ่ม 5 สิงหาคม 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 39)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.