เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   14 กรกฎาคม 2562

“รับน้องรถไฟ” รถไฟขบวนพิเศษ ลูกช้าง มช.
จากหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ 20-21 ก.ค. 2562 นี้

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 479)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.