เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   30 มิถุนายน 2562

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 (view: 480)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.