เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   02 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ 31 สถาบัน ผนึกกำลังสร้างมหาวิทยาลัยยั่งยืน
พร้อมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 14)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.