เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   12 พฤษภาคม 2562

มช. เริ่มลงเสาเอก พร้อมสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อร่อย สะอาด ปลอดภัย รองรับได้มากกว่า 2,000 คน

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 494)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.