เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   21 เมษายน 2562

ฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 7)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.