เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   14 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในประเพณีปีใหม่เมืองตลอดเดือนเมษายน

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 468)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.