เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   30 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่-นครเฉิงตู (The Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Center)
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 10)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.