เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   23 ธันวาคม 2561

มช. ส่งเสริมนักศึกษานำองค์ความรู้ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในโครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 6)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.