เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   16 ธันวาคม 2561

- มช. มุ่งสู่ CMU Smart City- Clean Energy ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ
โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุพัฒนาสังคม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 14)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.