เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   09 ธันวาคม 2561

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ และพิธีทำบุญผ้าป่ามหากุศล
ร่วมสมทบทุนโครงการ "บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ" 14-16 ธ.ค.2561

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.