เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   25 พฤศจิกายน 2561

- การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
- มช. ได้อันดับ 3 ของประเทศ จาก QS Asia University Rankings
- CMU Transformation “ก้าวใหม่ มช.”

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 7)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.