เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   28 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 94 บูธ จาก61 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รับฟังการบรรยาย “แนะนำคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ “เส้นทางการรับเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562” วันที่ 8-9 พฤศจิกายน2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้าน มช. CMU Open House ครั้งที่ 5 เข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆ

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 9)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.