เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   21 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนานักศึกษา สู่ "CMU Smart Student" ใน 6 ด้าน
- Smart IT
- Smart English
- Smart Charactor
- Smart Health
- Smart Brain
- Smart Heart

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 15)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.