เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   16 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
“International Conference Belt and Road Initiative Lancang-Mekong Cooperation: New Era and New Start”
วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 6)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.