เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   12 สิงหาคม 2561

ช่วงที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะแนวทาง “นับหนึ่งถึงล้านการตลาดออนไลน์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงที่ 2 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช. ให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ฟรี
โดย คุณพันทนา คำเขียว
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 5)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.