เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   19 สิงหาคม 2561

Thailand – China Legal Consultation Center ศูนย์ปรึกษากฎหมายไทย – จีน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานด้านกฎหมายระหว่างไทย - จีน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 10)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.