เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   05 สิงหาคม 2561

ต้อนรับน้องใหม่...สู่บ้านหลังที่ 2...หอพักนักศึกษา มช.

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 10)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.