เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   22 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
- งานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองน้องใหม่ 23 ก.ค.61
- งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค.61

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 6)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.