เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   10 มิถุนายน 2561

แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตอาสา ให้ความอบอุ่น ประทับใจ เหมือนบ้านหลังที่สอง

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.