เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   20 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia ลงนามความร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 (AE2018) และThe 7th ASEAN University Network Thematic Network of University Social Responsibility and Sustainability Steering Committee Meeting

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 8)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.