เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   22 เมษายน 2561

ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ขยายจุด Access Point / Jumbo Plus จาก 2700 จุด เป็น 5600 จุด ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในปี 2562
- ฟรี Office 365 กับการใช้งานล้ำยุคหลากหลายฟังชั่น สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
- บริการดีๆ จาก e-mail @cmu.ac.th อาทิ พื้นที่จัดเก็บ 50 GB , Onedrive 1 TB , CMU Mail Group Service

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 11)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.