เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   04 มีนาคม 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (view: 5)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.