เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2555

เดือน ธันวาคม 2555

เรื่อง :
การศึกษาพฤติกรรมตลาดทาวน์โฮม ในกรุงเทพฯ ที่ส่งผลมายังพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือ
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กระเบื้องมุงหลังคาโบราณในภาคเหนือ
โดย ผศ.ดร.ชาญรณงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำขึ้นต้นและลงท้ายของคำกราบบังคมทูล หรือ ถวายพระพร
โดย รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เฉลิมฉลอง 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ 42 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โดย ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล และ ผศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาษาไทยน่ารู้ : เขาพระสุเมรุ เขาไกรลาส
รศ.สมร เจนจิจะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2555

เรื่อง :
สถาปัตย์ มช. จัดอบรม “การสร้างแบรนด์ให้น่าสนใจ”
(Brand Identity is the Supremacy) 9 มิ.ย.55 นี้
โดย อ.สุภัค พฤกษิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.