เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน เมษายน 2561

เรื่อง :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จับมือ คณะส่วนงาน ร่วมดูแลสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ในโครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน (MaCMU Project)

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความพร้อมทางการเขียนสำหรับเด็ก

โดย คุณมานะ ภักดีวงศ์
นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 3

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 2

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ปีใหม่ล้านนา ตอนที่ 1

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เรื่องน่ารู้ของโรคพิษสุนัขบ้า

โดย สัตวแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ สมรูป
และ สัตวแพทย์หญิง ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรคพิษสุนัขบ้า

โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย และผู้ที่สนใจ
ร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 21 วันที่ 24-28 เมษายน 2561 นี้

โดย อาจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมว ฟรี ในโครงการ "ตูบเหมียวน่ารัก ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า" วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 เม.ย. 2561

โดยสัตวแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ สมรูป
และสัตวแพทย์หญิง ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2561

เรื่อง :
โฟมดับเพลิง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มช.
ขอเชิญร่วมงาน "เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา" วันที่ 5 เมษายน 2561 นี้

อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์
สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
"ออฟฟิศซินโดรม" อย่าปล่อยให้ชีวิตการทำงานเหนื่อยล้า รู้ทันไว้ก็ดูแลตัวเองได้”

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความคืบหน้าเครื่องต้นแบบระดับโรงงานผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ฟรี 27 มี.ค. 61 นี้ ณ หอประชุม มช.

โดย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ไฟ : ชนิดและวิธีการดับไฟแต่ละประเภท

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฆ่าตัวตาย...ใครช่วยได้บ้าง...เราจะทำความเข้าใจและช่วยเหลือเพื่อนทุกข์อย่างไรในภาวะวิกฤต

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความรู้เกี่ยวกับหมอกควัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผลสำเร็จของการนำแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากน้ำมันปาล์มดิบ
สู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมและผิว ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการช้างบำบัด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
หัวหน้าโครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Anger Management…
เมื่อเราโกรธ จะมีวิธีจัดการความโกรธในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร?

เรื่อง อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
อาหารชะลอวัย

โดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Sci MART ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานจริง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรววรรณ บุญญวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร มช. เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 วันที่ 30 มี.ค. 61

โดย คุณชาติชาย วิลัยลักษณ์
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การประยุกต์ใช้พลาสมากับการพัฒนางานเกษตรยุคใหม่

โดย อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
"Burn Out… ทำอย่างไรเมื่อประสบกับ “ภาวะหมดไฟ” ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน”

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28 บัตรบรอนซ์เงิน : ภาษาอังกฤษและจีน (เลือกอบรม 1 ภาษา) รับสมัครถึง 16 มี.ค. 61 นี้

โดย อ.ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ
หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวคิดดีๆ ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนยุค 4.0

โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ม.1-ม.6 ร่วมรอบรมวาดเส้น สีน้าและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 21 วันที่ 12-16 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : แม่มานในคัมภีร์ล้านนา

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาบัตรได้รับการรับรองจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : ข้อไม่พึงปฏิบัติของแม่มาน

โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนา : การปฏิบัติตัวของแม่มาน

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การเรียนการสอนยุคดิจิตัลสมัยใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เชิญร่วมงานเพลิน Plearn : Play&Learn กิจกรรมสุดเพลินในสวนสวยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี

โดย อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน
ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสต๊วจ แชนนอน (Stuart Shannon)
วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะการสื่อสารมวลชน มช. พัฒนาหลักสูตร หลอมรวมสาขาวิชา เปิด "บ้านสามหลัง"” เตรียมว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่นักสื่อสารมวลชนยุคใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เชิญร่วมวิ่ง Comic Run ออกกำลังพร้อมเก็บ Monster ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน CAMT Fest เล่นได้เรื่อง 17 ก.พ. นี้

โดย อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 วันที่ 12- 20 ก.พ. นี้

คุณวรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาติ) (IDEA)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน ธีรภาพวงศ์
ประธานหลักสูตร IDEA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : การรักษาครรภ์ และการคลอด

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ความเชื่อในล้านนาเกี่ยวกับแม่มาน : อาการแพ้ท้อง

อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
ธาราบำบัด อีกหนึ่งวิธีรักษาทางกายภาพบำบัดในน้ำอุ่น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
บรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คุณไกรทอง ชมภูพื้น
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
พืชสมุนไพรกับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

คุณนิตยา บุญทิม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CAMT Fest เล่นได้เรื่อง
งานเดียวมีครบ เล่น กิน ช้อป โชว์ และวิ่ง 17 ก.พ. 2561 นี้

อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. ให้บริการหุ่นยนต์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คุณอุทิศ เมืองชุม
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการดำเนินชีวิต

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การ

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การพัฒนาเมืองภายใต้การผลักดันเมืองเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองมรดกโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
กลั่นแกล้ง / รังแกกัน ในโรงเรียน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คำแนะนำในการใช้สมุนไพร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

โดย คุณชนันท์กานต์ ขันทอง
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่จังหวัดเชียงราย

คุณชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล
คุณวรารัตน์ อัมพะเสวต
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถานการณ์ แนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางโลก และการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพรไทยสู่สากล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรพล นธการกิจกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
โครงการเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต
และสร้างทางเลือกสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณปารวีย์ กุณะแสงคำ
คุณทิพาพร เรืองยศ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ผักไมโครกรีน จากเมล็ดพันธุ์ปลอดภัย
เพิ่มรายได้และมูลค่าสินค้าเกษตร

โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาวะติดอินเตอร์เน็ตและติดเกม

โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
ฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลจากภาวะไขมันพอกตับ

โดย คุณวิชชุดา แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมประกวด "น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก"
และกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ 2561 วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561
ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวรรณ ขำเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
บอกกล่าวข่าว มช.

โดย คุณอรรัตน์ สว่างแสง
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 8 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 8 หน้า

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.