เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน พุธ ที่   19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง : ผลสำเร็จงานวิจัย สารเคลือบผิวส้มจากไขผึ้งบริสุทธิ์และพรอพพอลิส
นอกจากเพิ่มความสวยงามมันวาว ยังช่วยป้องกันโรคพืช
ยืดอายุการเก็บรักษา ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน
หน่วยวิจัยสรีระวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ศุภวรรณ ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 16)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.