เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน ศุกร์ ที่   19 เมษายน 2562

เรื่อง : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ มช. ชวนคนรักงานศิลปะ ชื่นชอบธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม
“ARS SUTHEPENSIS 2019” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติวิทยา
วันที่ 27 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2562 นี้ ฟรี

นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
นายสุพจน์ อุ่นแก้ว
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 120)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.