เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน อังคาร ที่   02 เมษายน 2562

เรื่อง : “ผ้าใยสัปปะรด” มูลค่าเพิ่มจากใบสัปปะรดที่เหลือทิ้ง สร้างความหลากหลายให้กับวัสดุเส้นในธรรมชาติ
สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

นางนิตยา มหาไชยวงศ์
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน ฝ้านแกมไหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 140)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.