เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน ศุกร์ ที่   22 มีนาคม 2562

เรื่อง : ชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Bathing Dog by MaCMU
เรียนรู้การดูแลสุขภาพผิวหนังและอาบน้ำสุนัขชุมชน เสาร์ที่ 6 เม.ย. 2562 นี้

สัตวแพทย์หญิง ณัชชา ชาวนาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 124)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.