เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน อังคาร ที่   12 มีนาคม 2562

เรื่อง : หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII) เรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างศึกษาอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (view: 106)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.