เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน ศุกร์ ที่   01 มีนาคม 2562

เรื่อง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อบรม “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมส้าหรับเยาวชน รุ่นที่ 23” ช่วงปิดภาคเรียน 12-16 มีนาคม 2562

โดย คุณสุธิดา สุมณศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (view: 109)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.