เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน พุธ ที่   27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง : กองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพด้านวิชาการ เพิ่มพูนศักยภาพที่มี
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 122)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.