เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันเหตุการณ์ในรั้วมช. พบกับเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 - 18.10 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ https://prcmu.cmu.ac.th./story_showall.php นำเสนอโดย
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปวิทยากร


วัน ศุกร์ ที่   04 มกราคม 2562

เรื่อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู เปิดศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่-นครเฉิงตู
(The Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Center) ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 112)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.