ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Polylactide as Packaging Material”วันที่อบรม/สัมมนา : 18 มกราคม 2561
เวลา : 13.30-16.30

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “Polylactide as Packaging Material”  โดย  Assoc. Prof. Dr. Rafael A. Auras, School of Packaging, Michigan State University, USA  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 108 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจ สามารถแจ้งชื่อที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-948-281 หรือ iragrocmu13@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561[post:08 มกราคม 2561 14:31:56] (view: 182)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.