ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


คณะสถาปัตย์ มช. ชวนน้องๆ ร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา” ฟรีวันที่อบรม/สัมมนา : 05 มิถุนายน 2560
เวลา : (ไ่ม่ได้ระบุ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการออกสู่ชุมชนโดยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้า สล่าล้านนา” มี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรอบรมระยะสั้นเยาวชนกับการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมและการแกะสลักโฟม เรียนระหว่างวันที่ 8-9 และ 15-16 กรกฎาคม 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ รับจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 - กิจกรรมที่ 2 : การสืบสานงานช่างลายคำล้านนา เรียนระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 5-6 สิงหาคม 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ รับจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, 096-2535393 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล sutidas48@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.arc.cmu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. (ประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงาน)


[post:06 มิถุนายน 2560 09:51:58] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.