ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ผู้บริหารจาก Kyoto University เข้าพบผู้บริหารวันที่อบรม/สัมมนา : 02 กันยายน 2557
เวลา : 14.30

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Iunichi Mori, Vice-President for the International Affairs และคณะ จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และ เวลา 15.00 น. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:28 สิงหาคม 2557 14:28:19] (view: 179)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.