ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


Professor Dr.Takashi IROHARA เข้าพบผู้บริหารวันที่อบรม/สัมมนา : 01 กันยายน 2557
เวลา : 09.30

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Takashi IROHARA, Director of admissions Office, Faculty of Science and Technology, Sophia University เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:28 สิงหาคม 2557 14:27:44] (view: 180)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.