ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


รายการ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮาวันที่อบรม/สัมมนา : 01 กันยายน 2557
เวลา : 06.30

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญฟังรายการเกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา เรื่อง “การฝึกงานเกษตรครบวงจร ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร” โดย อาจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 06.30 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM 639 KHz. และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ระบบ FM.102 MHz ดำเนินรายการโดย คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:28 สิงหาคม 2557 14:26:53] (view: 181)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.