ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


บรรยายและสาธิต ศิลปะและเทคนิคการลงรักในงานจิตรกรรมแบบเวียดนามวันที่อบรม/สัมมนา : 27 ธันวาคม 2556
เวลา : 13.30

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายและสาธิต ศิลปะและเทคนิคการลงรักในงานจิตรกรรมแบบเวียดนาม โดย Saeko Ando ศิลปินชาวญี่ปุ่น ผู้ศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะงานรักของเวียดนามซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มากว่า 15 ปี ให้แก่ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ห้องบรรยาย 9 B อาคารใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:20 ธันวาคม 2556 11:18:57] (view: 179)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.