ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 48 กองพันธ์สัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก


นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 48 กองพันธ์สัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยมีพันโทจักรพันธ์ พุฒสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพันธ์สัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ต้อนรับ ณ อาคารกองบังคับการ กองพันธ์สัตว์ต่าง ค่ายตากสิน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562


[post:19 มีนาคม 2562 14:31:44] (view: 9)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.