ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ (PN 1 ปี)


       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ (PN 1 ปี) เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยสภาการพยาบาล สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ทำการเรียนการสอนและพักที่หอพักนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

        สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โทร.053-935 025 ต่อ 11-15 และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร.053-553 287 ต่อ 137, 139, 053 - 553 177 และเฟสบุค https://www.facebook.com/hariphunchaicmu/

       ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1fqKOXxp31BUnZM1OqbWVfXFYLYDJ-HeV/view?usp=sharing
 [post:11 มีนาคม 2562 10:21:38] (view: 10)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.