ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation


      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation ในโครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยการสแกน QR CMU e-Donation
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508

     ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนามาครบรอบ 55 ปี โอกาสนี้ ใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ร่วมบริจาคผ่านระบบออนไลน์ CMU e-Donation และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code นี้

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3130  Fax.  0-5394-1129 e-mail: donation@cmu.ac.th
[post:11 มีนาคม 2562 10:08:51] (view: 11)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.