ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


วิ่งมินิมาราธอน “ATHLETIC CMU RUN 2019” ครั้งที่ 2


ชมรมกรีฑา สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวิ่งมินิมาราธอน “ATHLETIC CMU RUN 2019” ครั้งที่ 2 Mini Marathon 9.9 km/Fun Run 3 km เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนภายนอก ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนการจัดส่งนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิด สำหรับผลการแข่งขัน Mini Marathon 9.9 km คะแนนรวมประเภทชาย ได้แก่ คุณแดนชัย ปานคง สถิติ 34 นาทีและคะแนนรวมประเภทหญิง ได้แก่ คุณ Emily Barnes สถิติ 42 นาที เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:03 มีนาคม 2562 11:52:59] (view: 10)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.