ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย


           นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัคร แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561


[post:02 มีนาคม 2562 10:28:33] (view: 14)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.