ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


กิจกรรม “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions”


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions” เพื่อแนะนำการดำเนินงาน และการให้บริการภายในอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม NSP Conference Room (D206) ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


[post:20 กุมภาพันธ์ 2562 15:01:37] (view: 14)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.